Jac Ruyters Groep bestaat sinds 1968

De geschiedenis

Geschiedenis van de Jac Ruyters Groep

De in Echt gevestigde Jac Ruyters Groep is in 1968 opgericht door Jac Ruyters. Als huisschilder startte Jac Ruyters toentertijd zijn eenmanszaak. Inmiddels is de onderneming uitgegroeid tot een veelgevraagd bouw- en schildersbedrijf. Een betrouwbare partner, waarbij een project of gebouw in meerdere opzichten in goede handen is. Wat in 1968 is begonnen als een eenmanszaak is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie van momenteel ca. 75 vaste medewerkers.

In het begin

Met een karretje achter de fiets bezocht Jac Ruyters zijn klanten. Zijn garage bouwde hij om tot magazijn. Hij schilderde de buitenboel of een paar wandjes. Door lang en hard te werken kwamen er steeds meer opdrachten binnen. Er werd voorzichtig personeel aangetrokken. Al snel ontstond de vraag ook voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. Logisch eigenlijk, want om goed schilderwerk te leveren, moet de ondergrond deugen. Slechte kozijnen en ondeugdelijk stucwerk vragen meer dan een flinke lik verf. Van het één kwam het ander. Verschillende nieuwe activiteiten werden opgestart. Hieruit ontstond Jac Ruyters Schildersbedrijf BV.

Nevenactiviteiten

Zo werd begonnen met het verlijmen van kalkzandsteenelementen, kleine stukadoorswerkzaamheden en met het plaatsen van gibo wanden. Met het aanbrengen van spuitpleister werden de wanden afgewerkt. Kortom, Jac Ruyters Schildersbedrijf ontwikkelde zich meer en meer als specialist in afbouw en afwerking. In 1976 werd een nieuw pand aan de Aasterbergerweg te Echt in gebruik genomen. Het aantal activiteiten bleef groeien. Deze activiteiten werden ondergebracht in een aparte divisie; Jac Ruyters Afbouw BV. Ook werd Jac Ruyters Limburg BV opgericht voor renovatiewerk en mutatie-onderhoud.

Oude textielfabriek werd nieuwe huisvesting

Steeds vaker werd er mutatieonderhoud verricht voor woningbouwverenigingen. Onderhoudscontracten werden afgesloten. Er ontstond nog meer continuïteit in de werkzaamheden en er ontstonden langdurige relaties met opdrachtgevers. Het bedrijf groeide uit haar jasje. In 1993 werd de oude textielfabriek in Pey in een half jaar tijd volledig gerenoveerd en omgebouwd tot een bedrijvenpark. Begin 1994 verhuisde de Jac Ruyters Groep naar het nieuwe onderkomen. In september 1994 volgde de feestelijke opening. In de vroegere textielfabriek zijn vandaag de dag nog elf andere bedrijven gevestigd.

Nieuwe specialisaties

In 1999 werd de onderneming zowel ISO als VCA** gecertificeerd. De kwaliteit en veiligheid in werken zijn hiermee gewaarborgd. Langzaam maar zeker ontwikkelde zich de Jac Ruyters Groep. In 2001 werd de naam Jac Ruyters Afbouw BV gewijzigd in Jac Ruyters Allround Painting BV. Deze divisie verricht specialistisch schilderwerk voor onder andere de utiliteitsbouw en particulieren. De groep heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een multifunctioneel schilders –en bouwbedrijf. De groep wordt steeds vaker betrokken bij het totale gebouwbeheer en treedt tijdens de uitvoering op als hoofdaannemer. Vanaf 2003 heeft het renovatie- en mutatiewerk binnen Jac Ruyters Limburg BV een zeer sterke groei doorgemaakt. Door de vele en veelzijdige opdrachten bleek begin 2008 dat het bedrijf aan een uitbreiding toe was. Er is gekozen om het klachtenonderhoud, renovatie- en mutatiewerk m.b.t. woningcorporaties onder te brengen bij Jac Ruyters Limburg BV en m.b.t. overige bouwkundige werkzaamheden onder te brengen bij de nieuw opgericht BV; JRT Bouw.

Anno 2012 is de Jac Ruyters Groep naast een vooraanstaand schildersbedrijf ook een gevestigde naam in de bouwwereld.